Seminár 30.11. - 02.12.2012, Banská Bystrica, Majster Chen Bing

V Banskej Bystrici sme usporiadali v dňoch 30.11 – 2.12.2012 seminár s majstrom Chen Bingom. Keďže naša škola cvičí podľa línie majstra Chen Binga, boli sme veľmi poctení jeho návštevou. Majster venoval jeden deň základom štýlu Chen a forme 19. Ďalšie dva dni boli venované náuke tuishou a využitiu sekvencií z formy laojia yilu v boji. Myslím, že sa všetci cítili dobre v neveľkej skupine, kde mal každý možnosť byť korigovaný priamo majstrom.

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí prispeli k dobrej atmosfére nášho seminára a tešíme sa na stretnutie s majstrom na ďalší rok.