Seminár 25.10. - 28.10.2013, Banská Bystrica, Majster Chen Bing

Pripájame niekoľko fotiek a krátke video zo seminára s majstrom Chen Bingom, ktorý sme usporiadali v dňoch 25.10 – 28.10.2013. Prvý deň bol venovaný tradične základom a zostave 19. Program v sobotu a nedeľu bol vyplnený tréningom tuishou s aplikáciami a zostave laojia yilu. V pondelok sme sa venovali forme so šabľou. Nakoľko bolo počasie slnečné a teplé, mohli sme v pondelok trénovať vonku.
Majster Chen Bing taktiež prijal pozvanie do Rádia Regina, aby poskytol rozhovor o taijiquane.