Seminár 23. - 27.10.2014, Banská Bystrica, Majster Chen Bing

Pripájame niekoľko fotiek zo seminára s majstrom Chen Bingom, ktorý sme usporiadali v dňoch 23. – 27.10.2014.